Matkagrupp regatil | 22 mai 18, piret.salmistu

Tule ja purjeta regatiga kaasa ilma võistlemata!
Ülimalt suur rõõm on teatada, et ka sel hooajal saab Muhu Väina regatist osa võtta ilma võistlemata. Matkagrupp on loodud neile, kes alles seavad paika oma sportlikku fookust, kuid oskavad hinnata head seltskonda ja regatimelu.

Ootame rohket osavõttu!