Sobivad jahid saavad registreerida täites käesoleval leheküljel registreerimisvormi.

Registreerunud jahid jagatakse gruppidesse järgmiselt:
I grupp ORC
II grupp ORC
III grupp ORC CDL < 8,0
IV grupp ESTLYS I
V grupp ESTLYS II
VI grupp ESTLYS III
VII grupp Folkboot
Gruppide jaotus tehakse vastavalt laekunud osavõtuavaldustele.

Osavõtumaks võistleva paadi iga meeskonnaliikme kohta on:
Eelregistreeritud (http://www.muhuvain.ee/regatt2019/registreerimisvorm) ja tasutud 30. maiks 2019 (k.a.)
60 € inimene. Alates 31. maist 2019 - 80 € inimene.

Osavõtutasu kanda üle ühekordse maksena Kalevi Jahtklubi MTÜ arvelduskontole, kus märkida ära osaleva jahi nimi ja meeskonnaliikmete arv. Osavõtutasu ei ole tagastatav.

Pangaandmed:

Kalevi Jahtklubi MTÜ
a/a - EE361010220275371224
SEB Pank AS