DOKUMENDID

Võistlusteade

Purjetamisjuhised - PDF  Lehitsetav veebiversioon

Osavõtuavaldus 2018 - Meeskond_Crew list 2018.pdf, Meeskond_Crew list 2018.docx

Purjede nimekiri - Purjede nimekiri ORC 2018.pdf, Purjede nimekiri ORC 2018.docx

Purjede nimekiri - Purjede nimekiri ESTLYS 2018.pdf, Purjede nimekiri ESTLYS 2018.docx

Ülevaatuseleht - Ülevaatusleht 2018.pdf, ܜlevaatusleht 2018.docx

Pakkumus_kindlustusele,  Kindlustuspoliis

GPS jälgimisseadme juhised

ORC Rules and Regulations

SADAMAPLAANID